25/10/2021

motbahai

Diễn Đàn Chia Sẻ Kiến Thức

Lời tỏ tình trước giờ quyết tử – Gửi từ PolyU

"Anh không biết em đang ở đâu lúc này, Nhưng đây có thể là ngày cuối cùng của anh, Hoặc có thể là của em. Anh ấn tượng bởi sự lương thiện của em, Và chết đuối bởi tiếng cười của em. Anh thích sự hồn nhiên của em, Rồi dần dần và không biết từ khi nào, anh đã yêu em mất rồi. "

“Anh không biết em đang ở đâu lúc này,

Nhưng đây có thể là ngày cuối cùng của anh,

Hoặc có thể là của em.

Anh ấn tượng bởi sự lương thiện của em,

Và chết đuối bởi tiếng cười của em.

Anh thích sự hồn nhiên của em,

Rồi dần dần và không biết từ khi nào, anh đã yêu em mất rồi. “

………

“I don’t know where you’re at now,

But it could be my last day,

Or maybe yours.

I’m impressed by your kindness,

And drowned by your laughter.

I’m in love with your innocence,

And slowly and unknowingly, I’m in love with you.”

Polystudents