12/08/2020

MỘT BA HAI

Diễn Đàn Chia Sẻ Kiến Thức

Tôi Kể

Hôm qua ngồi với cậu bạn nhà báo, đã sang Hongkong vài lần. Tất nhiên trong bối cảnh này, chủ...

Những người làm phim chúng tôi hay tán gẫu về vấn đề duyệt phim. Câu chuyện khi cay đắng, khi...