25/01/2021

motbahai

Diễn Đàn Chia Sẻ Kiến Thức

Tôi Kể

Cửa thang máy chung cư mở ra, anh lùi lại dành không gian cho người mới vào, mắt vẫn dán...

Hôm qua ngồi với cậu bạn nhà báo, đã sang Hongkong vài lần. Tất nhiên trong bối cảnh này, chủ...