25/10/2021

motbahai

Diễn Đàn Chia Sẻ Kiến Thức

Tôi Kể

Cửa thang máy chung cư mở ra, anh lùi lại dành không gian cho người mới vào, mắt vẫn dán...