Ảnh màu về Việt Nam cách đây hơn 100 năm của Lemire

Ảnh màu về Việt Nam cách đây hơn 100 năm của Lemire

11/03/2020 motbahai 0

Những hình ảnh dưới đây do nhiếp ảnh gia Pháp M. Ch. Lemire thực hiện và được xử lý bằng kỹ thuật tô màu cổ điển. Chúng được tập hợp từ một số ấn phẩm khác nhau về Đông Dương, xuất bản tại Pháp vào khoảng thời gian trước năm 1910.