Nỗi bất an của con người trong thế giới hiện đại

Nỗi bất an của con người trong thế giới hiện đại

11/03/2020 motbahai 0

Xã hội chúng ta có xu hướng đặt các giá trị cao nhất là thành đạt, chiếm hữu, địa vị xã hội. Sự lệch lạc này độc hại đối với tâm lý con người. Nhiều cuộc khảo sát đã chứng tỏ càng chạy theo vật chất thì con người càng cảm thấy bất an.

Trung Quốc không giấu giếm ý định học Nhật

Trung Quốc không giấu giếm ý định học Nhật

21/01/2020 motbahai 0

Nhật học Trung Quốc hay Trung Quốc học Nhật? – đây là một vấn đề báo chí Trung Quốc bàn thảo nhiều, nhất là gần đây khi kinh tế Trung Quốc đã vượt Nhật, không ít người nước này nhìn nhận người Nhật với con mắt khác trước.

Văn hoá Việt Nam đương đại, một góc nhìn

Văn hoá Việt Nam đương đại, một góc nhìn

18/01/2020 motbahai 0

Thế kỷ 21, Việt Nam bước vào giai đoạn tăng tốc cho sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Trong bối cảnh đó, diện mạo văn hóa Việt Nam đã có những đổi thay đáng kể.